oznaczanie węglowodorów w wodzie

Sprzęt laboratoryjny to częsty widok w laboratoriach medycznych i naukowych. Dzięki nim naukowcy mogą przeprowadzać różne testy i eksperymenty, a tym samym lepiej rozumieć świat. Są one dostępne w szerokim zakresie kształtów i rozmiarów, w zależności od ich przeznaczenia.

Rodzaje sprzętu laboratoryjnego

Poniżej wymieniono główne rodzaje aparatury laboratoryjnej. Służą one między innymi do takich pomiarów jak temperatura zapłonu czy oznaczanie węglowodorów w wodzie. Ale również do wielu innych pomiarów i badań składu  substancji.

Waga – Waga służy do pomiaru masy lub ciężaru obiektu poprzez porównanie go ze znaną masą wzorcową. Istnieje kilka rodzajów wag, w tym mikrowagi, wagi analityczne, wagi precyzyjne i wagi kieszonkowe. Sprzęt ten jest używany w chemii, fizyce i metalurgii.

Wirówka – wirówka to urządzenie, które obraca się z bardzo dużą prędkością. Używa się jej głównie do oddzielania ciał stałych od cieczy lub gazów. Niektóre wirówki mogą być również używane do sterylizacji sprzętu i przygotowania próbek do badania pod mikroskopem.

Mikroskop składany – Mikroskop składany jest przyrządem służącym do oglądania obiektów, które są zbyt małe, aby można je było zobaczyć gołym okiem. Mikroskopy złożone mogą powiększać obiekty od 20x do 400x (20-400 razy). Moc powiększenia zależy od rodzaju obiektywu, który jest używany z mikroskopem.

Aparatura laboratoryjna jest niezbędnym elementem wyposażenia laboratorium. Służą one do wykonywania procedur badawczych i eksperymentów. Instrumenty te składają się z różnego rodzaju sprzętu laboratoryjnego, takiego jak waga, maszyna wirówkowa i wiele innych.

Każdy naukowiec wymaga tych instrumentów nie tylko do własnego użytku, ale także do pomocy innym pracownikom badawczym.

Testy są przeprowadzane w celu określenia składników chemicznych w danej substancji albo czyste lub nieczyste.

Różne testy, które są wykonywane na substancji są fizyczne i chemiczne analizy. Analiza fizyczna to jakościowe i ilościowe metody badania właściwości fizycznych substancji. Na przykład, można określić takie parametry jak temperatura zapłonu lub to, czy ciało stałe jest rozpuszczalne i ile rozpuszczalnika jest potrzebne do całkowitego rozpuszczenia go do roztworu lub postaci ciekłej.

Analiza chemiczna zazwyczaj obejmuje jakościowe lub ilościowe określenie gatunku chemicznego w danej próbce poprzez jego reakcje chemiczne z innymi substancjami (w tym miareczkowanie). Badania mogą być wykonywane ręcznie, zgodnie ze standardowymi procedurami dla każdej metody lub instrumentu, lub mogą być zautomatyzowane przy użyciu specjalistycznej robotyki laboratoryjnej.

Chemia to nauka o materii i jej właściwościach; nazywana jest nauką centralną ze względu na rolę, jaką odgrywa w zrozumieniu wszystkich naturalnych procesach.

By admin